Telovychovna-jednota-Tatran-Stresovice-z-s-stanovy-vyznačené změny v poznámkách dle usnesení dnešní ČS TS oproti původní verzi stanov TS.