Významného životního jubilea se dnes dožívá 1.místopředseda TJ a předseda tenisového oddílu pan Evžen Jaroš! Přejeme Evženovi pevné zdraví a stálou vitalitu jako dosud.