Přejeme všem Tatraňákům i jejich příznivcům krásné svátky vánoční a v Novém roce 2014 hodně zdraví, lásky a pohody v osobním i profesním životě.