V KC Andělka bude od 27.2.2018 probíhat v pravidelných termínech seminář na téma RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN! Bližší informace v přiloženém letáku Praha_Střešovice RR 2018