TŘIĎTE BAREVNÝ ODPAD

 

Vedení TJ Tatran Střešovice se obrací na členy TJ, nájemce i širokou veřejnost, užívající sportoviště TJ, aby podpořili kampaň na PODPORU TŘÍDĚNÍ ODPADU v hlavním objektu TJ v ulici Sibeliova, kde byly na mnoha místech nainstalovány barevné kontejnery na papír a plasty.

Tříděním papíru a plastů do speciálních boxů se, věříme, mj. sníží celková zátěž kontejnerů na směsný odpad. To v konečném důsledku zvětší prostor pro jejich řádné užívání a tím se i zlepší čistota celého objektu vstupního vestibulu, šaten, sociálních zařízení i všech sportovišť.