proběhne ve středu 27.dubna od 18 hod v Café&Bar Andělka za přítomnosti 64 delegátů z oddílů TS (florbal.vozíčkáři 3, OH 5, SPV 7, VO 10, TO 12, FO 27). Materiály k VČS TS budou vyvěšeny dle stanov na webových stránkách TJ

Pozvánka na VČS TS

Výbor Tělovýchovné jednoty Tatranu Střešovice Vás zve na členskou schůzi, která se koná ve středu 27.dubna 2016 v 18,00 hod v Café baru Na Andělce,Sibeliova 368, Praha 6

Program jednání:

 

 1. zahájení
 2. vyhlášení nejlepších sportovců TJ
 3. schválení programu členské schůze TJ
 4. schválení jednacího a volebního řádu
 5. volba pracovního předsednictva a předsedajícího
 6. volba komisí: mandátové, návrhové
 7. kontrola zápisu a usnesení minulé ČS
 8. zpráva o činnosti výboru, činnosti oddílů a stavu TJ
 9. zpráva o hospodaření za rok 2015
 10. zpráva kontrolní komise
 11. plán činnosti na rok 2016
 12. rozpočet na rok 2016
 13. diskuse
 14. návrh a schválení usnesení ČS TS
 15. závěr

 

Zpráva o činnosti TJ Tatran Střešovice, o.s. od členské schůze z 22. dubna 2015, případně další podklady k členské schůzi včetně zprávy kontrolní komise budou k dispozici 14 dní před konáním schůze a můžete si je stáhnout z webových stránek TJ pod tímto odkazem:

Zprava o cin TJ 2015 pro VČS TS

Jednaci řád VČS TS dne 27.04.2016