na zakázku malého rozsahu na stavební práce podle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky – TH VÝZVA RE ZMR Nafukovací hala OPRAVA 1